Fotograf Per Stålfors

Skapa en logo och grafiskprofil

Att få hjälp med att skapa logo till företaget är ett viktigt steg av ert företags branding. En logo främjar företaget igenkännande och används i alla sammanhang i ett företag. Jag har hjälp många företag att skapa logo, antingen helt nya från grunden eller vektorisera och snyggat till befintliga logotyper. Att ta hjälp med att skapa sin logo redan från början av en professionell designer är en bra och lönsam investering för företaget. På så sätt vet ni att den går att använda i alla typer av medier.

Att skapa en logo för ditt företag

Logotyper skapas antingen analogt eller digitalt. Från analogt digitaliserar man t.ex en logo genom att rita av eller använda sig av en digital kalkeringsfunktion. Vanligast är väl idag att man arbetar digitalt och då i ett vectorbasterat program som Adobe Illustrator från start. Logotypes, symboler, illustrationer, etc.
En logo används i många olika former och färger som i ekonomisystem, trycksaker, utskrifter och på web, i en uppsjö av program. En logo bör därför finnas i färg (RGB), positiv och negativ (Svartvitt), PMS och CMYK.
Logon bör dessutom finnas i olika format, så att den funkar i alla de program som ni använder, och då i format som JPG, PDF, TIF, EPS, PNG, GIF.