Fotograf Per Stålfors

Färgstyrning med ICC

färgstyrning med icc
Icc-profiler för SUV, Solvent, Pigment-skrivare.
Utskrift av färgkartor för uppmätning med fotospekrometer.

Färgstyrning ICC?

Jag hjälper dig med att skapa det optimala arbetsflödet med ICC-profiler så att du sparar både tid och pengar.

Nedan kan du läsa lite mer ingående om vad det i stora drag innebär att använda eller inte använda ICC-profiler.

Kalibrera bildskärm

Vad är det? Det innebär att du kalibrerar din bildskärm så att den visar rätt färger. Rätt färger i en kalibrerad miljö innebär att den är uppmätt med en fotospektrometer, och kompenserad med en icc-profil.

Hur?
Fotospektrometern placeras på bildskärmen/monitor, programvaran startar och börjar mäta up avikande färger. Datan som samlas in sparas som en ICC-profil. Och används för att kompensera för din bildskärms felaktiga färger. Denna ICC-profilen läses in på Mac i ditt skärmverktyg eller i PC under skärminställningar. I och med detta så kan man redan på bildskärmen bedömma om färgerna i bilderna ligger inom tryckbara områden, s.k. “Softproofing”. Ett måste om du vill veta vad du gör och så du ej förstör din bilder.

Förr i tiden när dia användes flitigt så var man mycket noga med att ha rätt ljus i ljusbordet. Diat var originalet. Hade man ett för rött ljus i ljusbordet så blev ju dian för röd också.” Och hade tryckaren ett sådan ljusbord brevid sig så lade han på mer cyan eller reducerade magenta, vilket gjorde att när man tittade på denna dia i dagsljus och jämnförde med trycksaken så hade man kompenserat fel.”

Varför kalibrera bildskärm?
Är din bildskärm för röd så kompenserar du det i dina bilder med att göra dem mer blå, för att de skall se bra ut på din okalibrerade bildskärm, och det resulterar i att bilden blir också mer blå vid utskrift. Gör att du får felaktiga utskrifter och förstörda bilder.

Kalibrera skrivare men pigmentbläck eller dyebläckfärgstyrning med icc

Nästa steg i trycksaksflödet är dina utenheter, skrivare. Samma procedur gör här fast man skriver ut en provkarta som mäts upp. För snygga utskrifter och bästa omfång väljer du att göra en RGB-profil och för varje material eftersom de har olika egenskaper, detta används fördelaktigt vid digitalprint, bläckstråle
skrivare. Du kan välja att använda leverantörens egna profiler, men det är generella profiler som är gjorda på just din skrivare och det papper som du valt.

Cmyk profiler vid print skapas bara om printern är en CMYK printer eller om skrivaren är kopplad till en CMYK-RIP (Raster image prosessor). CMYKOG- rippar med Orange och grönt. Det finns även RGB-RIP fast de är mindre vanliga.

När du producerar en trycksak om vill simulera ett provtryck så görs detta lättast via den profil du fått av din tryckare. Hur simulerar man tryck? Softproof på skärm lättast! Spara papper och pengar. Då kan du justera din bild i RGB-läge med inställd simulering i cmyk till du är nöjd med bilden när softproof används. När du manipulerat färdigt din bild, konverterar du den till tryck-profilen, samma som i sooftprof läget (cmyk). Och skriver ut.

Provtryck
För provtryck används de profiler för de enheter och media som skall användas.
Provtryck för tryckpress simuleras fram och kan printas innan man trycker i tryckpress, bra för att försäkra sig om att allt är som det skall.

Digitaltryck
Vanligaste på marknaden idag är väl de stora märkena som Canon, Xerox, Konica minolta, Océ m.fl. Dessa maskinerna har oftast en RIP från EFI, och profilerna gör i Colorwise protools. Både med inbyggd eller separat RIP, så kan de kallibreras. Och hålls linjära med glas kallibrering. Och har toner och inte tryckfärg.
Indigo är ett exempel på en digital tryckpress, använder sig av cmyk-profiler och tryckfärger inte toner som åvan.

Kalibrera skrivare med solvent eller uvbläck, kombinerat solvent och uv s.k. suv och latex.

Det är väldigt mycket mer att tänka på när man kalibrerar en skrivare med UV, Solvent, SUV, Latex. De olika materialen kräver olika värme för att inte bubbla sig och inte minst härdningsprocess eller torkning.
När man kommer till bedömningen av färgmättnad av bläck på materialet så görs det både blött eller torkat. Därför så bör man göra profiler på plats. Och för specifik RIP och antal bläck.

Kalibrera Tryckpress

RGB -> CMYK eller CMYK ->CMYK, det är frågan?

Att kalibrera en tryckpress är inte alltid lätt. Först och främst så vill man att förhållandena skall vara ok. dvs luftfuktighet, fuktvatten, gummiduk, färg, papper, mottryck, densitet.

Ändras någon av dessa innan nämnda saker kan man få göra om profilen, så därför skall de vara “konstanta”.

Eftersom man har olika egenskaper som densitet, mottryck, färgmättnad mellan olika papper så gör man profiler för varje papperssort för att kompensera för de olika förutsättningarna.

Ett glossy papper kan exempelvis köras med 350% färgmättnad medan ett obestruket kan köras med 260%, ett satin papper körs med 290-300%. Alla har olika densitet och mottryck.

Med rekommenderade densitetsvärden från leverantören av tryckpressen eller pappersleverantören skapar man de profiler som behövs för att få ut bästa möjliga tryck och spara makulatur samt inställnings tid.

Skillnad mellan ISO-tryck och en individuell ICC-profil i en tryckpress enkelt förklarat.

Iso-tryck typ Fogra coated 39 gör ungefär på detta vis. 10 stycken tryckare gör en profilkarta efter en specifik anvisning för att profilen skall funka i så många olika tryckpressar som möjligt. Dessa slås profiler ihop, dvs att man skapar en allmän kalibrering utifrån många olika förutsättningar. Detta skapar inte en exakt ICC-profil utan en generell profil som kan användas för de flesta tryckpressar, fast ej med optimalt färgomfång och kontrast, eventuellt med ett färgstick. (Typ Speedmasters magentastick)

Vad gör du som tryckare med ISO-tryck?
Detta innebär för dig som tryckare att du lyfter din tryckpress till ett omfång med generella värden som inte är optimalt för din tryckpress. Du stryper din tryckpress kan man säga. Intags tid ca 60 min per upplaga. Mycket makulatur, mycket rattande, ej kostnadseffektivt.

Individuell färgstyrning med ICC
En individuell tryckprofil skapas med dina förutsättningar under dina förhållanden. Det gör att den profilen blir så bra som den kan bli för din tryckpress, och minskar din ställtid till 10-15 minuter, minskar färgåtgång och makulatur, höjer tryckkvaliteten och dessutom mindre tid mellan jobben innan du kör med full fart igen. I detta fall kan tryckaren sätta sin prägel på denna trycksak som att putta i mer svart för bättre kontrast eller liknande.
Mindre jobb mer vinst!

Där har du den stora synliga vinsten med en individuell profil och ISO-tryck.

Hexachrome profiler, CMYKOG
Samma som för individuell profil fast man får ta hänsyn till Grön och Orange också.