Fotograf Per Stålfors

Trycksak/Prepress

Att skapa trycksaker är lätt, det kan vem som helst göra, men att göra så att slutresultatet är korrekt s.k. Presress arbeten så att det ser ut som det skall göra är inte lätt för den oinvigde.
Jag arbetar i ett kalibrerat flöde (se färgstyrning) från bild till färdig trycksak. I varje moment skall det vara full kontroll på färgerna, så att de ser lika dana ut i de medier de presenteras i.
”En trycksak idag kan ju faktiskt vara digital, och endast publiceras på webben. Och det är inte samma trycksak som man trycker på papper, och heller inte samma som man skriver ut på en skrivare.”

När man arbetar mot olika utenheter så gäller det att man vet vad man gör så att allt stämmer överens. Gör det inte det så är det fel i produktionen någonstans. Nedan finns det tjänster som jag hjälper er med att göra inom trycksaker.

Grafiskprofil

Visitkort, brevpapper, kuvert, noteringsblock, faktura, är något som tas fram i en grafisk profil. Detta är något som varje företag behöver för att ha en enhetlig front emot sina kunder. Detta kan jag hjälpa er med och jag har de sista versionerna på de professionella program och kompetens för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Prepress (före tryckpress)

”Före press” står ju detta för egentligen och det betyder att man förbereder materialet för tryck, print, eller digital publikation. Bereda materialet så att det får optimalt resultat i det media det produceras för. Att en bild ser likadant ut i dagspress som i en dagstidning, broschyr, m.m. är tanken om man är medveten om vad man gör och hur man gör arbetet.
Det kan t.ex. betyda att man får skapa kalibreringsfiler (ICC-profiler) för en tryckpress för att det saknas. Och varför gör man detta? För att spara intagstid i tryckpress och makulatur samt få ett mer exakt resultat än att använda generella kalibreringsfiler (ICC-profiler) som ger ett okej resultat, men inte riktigt når ända fram.

Trycksaker

Broschyrer, produktblad, skyltar, mässmaterial, rollups, banners är något som jag också producerar. Ibland själv eller i samarbete med en reklambyrå.

Digitala publikationer

Många gånger så skall det bara vara en PDF som skall ligga på webben för print eller läsas, arbetet är inte mindre med denna. Den skall se lika bra ut som den tryckta, och den utskrivna versionen av trycksaker skall funka på de flesta kontors printers som finns på marknaden.